Portál veřejné správy

Zápis OV04285272

Obchodní jménoNástrojárna M M, s.r.o.
RubrikaOznámení
IČO25944924
SídloSvitavská 1517/64, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Publikováno09. 11. 2020
Značka OVOV04285272
Společnost Nástrojárna M M, s.r.o., se sídlem Svitavská 1517/64, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 25944924, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 16650, uložila do sbírky listin tohoto obchodního rejstříku projekt fúze sloučením, podle něhož dojde k fúzi společnosti Nástrojárna M M, s.r.o. jako zanikající sloučením se společností Josef Škrkoň - Techplast, a.s., se sídlem č.ev. 13, 560 02 Rybník, IČO: 25945017, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2137, jako nástupnickou. Společnost upozorňuje věřitele na jejich práva podle § 35 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., zejména na následující skutečnosti: věřitelé, pokud přihlásí své pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a pokud nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Nedojde-li mezi věřitelem a nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. OV04285272-20201109